Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. név,e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Aliga Hotels Kft. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Aliga Hotels Kft. az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével Ön és az Aliga Hotels Kft. távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Az Aliga Hotels Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat).

A Weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Aliga Hotels Kft. statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Aliga Hotels Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Hírlevél

A Club Aliga hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. A feliratkozók a hírlevélre név és az e-mail cím megadásával járultak hozzá, kifejezett beleegyezéssel.

A megadott személyes adatokat az Aliga Hotels Kft. elkülönítetten tárolja, az adatokat csak a cég adatkezeléssel és marketinggel megbízott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk, és minden biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy ne szerezhessen ahhoz hozzáférést.

A hírlevélről való leiratkozás az email alján lévő linkre kattintva történhet meg, vagy postai úton ac8171 Balatonaliga, Aligai út 1. címre küldött levélben.

 

   • 8171 Balatonaliga, Aligai út 1.

Hírlevél feliratkozás

Impresszum  |  Adatvédelem  |  Felhasználási feltételek  |  © 2015 Club Aliga